مرکز مبادله ارز و طلای ایران نقدینگی را به بورس جذب می کند

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020136167129636864/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند