مردم دیگر تحمل مرغ 100 هزار تومانی را ندارد

منبع خبر: بیان فردا
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020522799168700416/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند