محرک جدیدی برای ادامه رشد بازار فراهم نشد

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020435335940349952/%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند