مجلس و دولت برای عرضه کالا در بورس کالا پیگیر جدی باشند

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65349380/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند