مجلس از طرح بیمه سهامداران حمایت می‌کند


به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سیدغنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم حمایت و پشتیبانی دولت از سهامداران خرد بازار سرمایه، بیان داشت: شرایط بیمه پرتفوی سهامداران باید به گونه‌ای باشد که سهامدار حمایت دولت را احساس کند چون که در نوسانات بازار سرمایه عمدتا سهامداران خرد لطمه می بینند.

عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر بازار سهام ارزندگی خود را دارد، تبلیغات سیاسی غلط نباید بر رفتار سهامداران تاثیر سوء بگذارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65461316/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند