مالیات بر عایدی سرمایه عامل کاهش ریسک بورس

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020539306325778432/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند