ماجرای سهام متولدین 1400 و 1401به متولدین سال 1400، یک میلیون تومان و متولدین سال 1401، یک و نیم میلیون تومان سهام تعلق می گیرد. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64584332/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88

توسط دکتر ژند

دکتر ژند