ماجرای انفجار در نزدیکی پنتاگون چه بود؟

منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020324395352258560/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند