لزوم پیاده سازی تجربه جهانی بورس کالا در ایران | بورس کالا


بورس کالا جدا از بورس سهام است که تمام روش ها برای خریداران شفاف دیده شده و یک تجربه جهانی است که باید در ایران پیاده سازی شود.


کلید واژه ها: بورس کالا – در ایران – بورس – جهانی – ایران – پیاده – کالا – سازی – شفاف – سهام


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64870504/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند