لزوم تغییر سبک زندگی در حوادث/زمستان سخت اقتصاد ایران!/وحدت براساس تمرکز بر وجوه مشترک

منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65484720/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%2F%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21%2F%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند