قیمت گذاری دستوری متضاد با ماهیت بازار سرمایه


به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، حامد ستاک، مدیرعامل کارگزاری آریا نوینگفت: قیمت‌گذاری دستوری و تاثیر آن بر بازار سرمایه را می توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد. این اقدام با مولفه های تشکیل بازار سرمایه هم‌خوانی ندارد و با اتفاقات اثرگذار بر این بازار بی‌تاثیر است. همچنین عرضه و تقاضا بدون محدودیت، شاکله بورس است و هر گونه اعمال فشار از طرف عرضه یا تقاضا با فلسفه وجودی بازارسرمایه در تضاد است.

وی افزود: قیمت گذاری دستوری باعث ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا می شود؛ چراکه یا افزایش درآمدها و یا کاهش درآمد ها در پی خواهد داشت، اگر با این اقدام باعث می شویم که هزینه ها متعارف و خارج از فرآیند اقتصادی باشد یا مدل های کسب و کار را دچار درگیری کند و دستخوش تغییر شود؛ به صورت کلی با مبنای اصلی بازارسرمایه که شفافیت است متناقض خواهد بود.
ستاک بیان کرد: اعتماد یکی از مولفه‌های اصلی است که باید در هر بازاری باشد و هرچه اعتماد در بازارسرمایه کاهش یابد؛ سرمایه ها هم از بین خواهد رفت. در نتیجه قیمت گذاری دستوری برای ایجاد اعتماد در بازارسرمایه یک مشکل اساسی محسوب می شود و آسیب جدی به بازار می‌زند. همچنین بسیاری از اهالی بازارسرمایه در چنین مقطعی خود را بی‌پناه می‌بینند، سرمایه آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در نهایت حجم سرمایه کم‌تری وارد بازار خواهد شد.

این کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: به طور کلی قیمت گذاری دستوری؛ بازارسرمایه را پر ریسک می‌کند و باعث می‌شود افرادی که ریسک پذیری کم‌تری دارند از بورس حذف شوند.

به گفته مدیرعامل کارگزاری آریا نوین؛ با قیمت‌گذاری دستوری، رانت در فضای بازار سرمایه به شدت افزایش می‌یابد؛ همچنین با نگاهی به تاثیر این اقدام تا به امروز، خواهیم دید که باعث اختلال در روند شرکت‌های بزرگ در بازار شده است؛ همچنین بازار را از حالت تخصصی خارج می‌کند و رانت را جایگزین خواهد کرد؛ در نتیجه متخصصین دلسرد می‌شوند.

این فعال بازارسرمایه در نهایت تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری هیچ مطابقتی با ماهیت بازارسرمایه ندارد و سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت را دچار چالش می کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64554361/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند