قیمت های شگفت انگیز رهن کامل آپارتمان در شمال تهراناین وضعیت نابه سامان در حالی است که قیمت مسکن به طرز غیرقابل باوری رشد کرده که با توان پرداخت مصرف کننده واقعی هم خوانی ندارد. – امیرحسین خالقی از تبعات سیاستگذاری متکی بر تولید بحران و رانت می گوید. در گفت و گو با محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کارایی عملیاتی بازار سرمایه و اثر تنوع درآمدی شرکت های کارگزاری بر آن بررسی شد.
منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65351478/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند