قیمت فیدلیتی و دیگنیتی


فیدلیتی : قیمت پایه 772 میلیون

مهلت ثبت سفارش : ساعت 17 روز یکشنبه 20 آذر

دیگنیتی : قیمت پایه 821 میلیون و 500 هزار تومان

مهلت ثبت سفارش : ساعت 17 روز دوشنبه 21 آذر

دیگنیتی پرستیژ : قیمت پایه 996 میلیون و 500 هزار تومان

مهلت ثبت سفارش : ساعت 17 روز سه شنبه 22 آذر

میزان پیش دریافت خرید به میزان 25 درصد می باشد

اشخاصی که در عرضه های قبلی موفق به خرید خودرو سواری شده اند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65965517/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند