قیمت فیدلیتی و دیگنیتی

مهلت ثبت سفارش : ساعت 17 روز سه شنبه 22 آذر

مهلت ثبت سفارش : ساعت 17 روز یکشنبه 20 آذر

دیگنیتی پرستیژ : قیمت پایه 996 میلیون و 500 هزار تومان

فیدلیتی : قیمت پایه 772 میلیون

مهلت ثبت سفارش : ساعت 17 روز دوشنبه 21 آذر


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65965517/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87

اشخاصی که در عرضه های قبلی موفق به خرید خودرو سواری شده اند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت.

دیگنیتی : قیمت پایه 821 میلیون و 500 هزار تومان

میزان پیش دریافت خرید به میزان 25 درصد می باشد

توسط دکتر ژند

دکتر ژند