قطع گاز قیمت سیمان را حدود 35 درصد افزایش داده است | دبیر اجرایی

– قطع گاز قیمت سیمان را حدود 35 درصد افزایش داده که این موضوع در بورس کالا هم قابل مشاهده است.

اگر قطعی گاز تنها در یک منطقه کشور رخ دهد، خسارت کمتری به بار می آید اما وقتی توده سرما کل کشور را در بر می گیرد، اکثر واحدهای صنعتی تحت تاثیر قطعی گاز قرار می گیرند.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان گفت: در حال حاضر 25 درصد مصرف گاز صنایع در خراسان رضوی مربوط به صنعت فولاد و 10 درصد مربوط به واحدهای سیمانی است که گاز آن نیز قطع شده است.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان درباره چالش های واحدهای صنعتی برای تامین سوخت دوم تصریح کرد: با توجه به اینکه سوخت در کشور ما ارزان است، نگرانی از بابت قا


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66079026/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

البته امسال قوانینی برای بهبود این وضعیت مصوب شده اما باز هم نگرانی در خصوص اعمال این جریمه ها وجود دارد.

در سال های گذشته به دلیل مصرف سوخت دوم جرایم محیط زیستی نیز به هزینه های صنایع اضافه می شد.

وی درباره هزینه های تحمیلی به صنایع با قطع گاز افزود: هزینه های خرید سوخت دوم یا تعویض مشعل از نمونه های این هزینه هاست.

امیرمهدی مرادی در گفت وگو با ایسنا در خصوص قطع گاز و اثرات آن بر صنایع خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه برآورد دقیقی از میزان خسارت به صنایع به دلیل قطع گاز در استان وجود ندارد.

اگرچه هر سال این مساله در روزهای خاصی اعمال می شود.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند