قدردانی دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران از دکتر رستمی مدیرعامل شرکت مس

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020309497307660288/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند