فیلتر خریدهای قابل توجه ۶ شهریور ۱۴۰۱ بورس تهران


به گزارش خبرنگار بازار، مهم ترین خرید و فروش های گروهی و خریدهای میلیاردی در معاملات امروز بورس تهران به شرح زیر بود:

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

خریدهای میلیاردرها: ونیرو ثفارس فافزا زمگسا شکام خاور گشان وپسا پالایش

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

برخی از نمادهای دارای خرید گروهی: وگردش۲ خاور خساپا خگستر ثفارس خودکفا پالایش وغدیر

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

برخی از نمادهای دارای فروش گروهی: وسالت خاور حکشتی خساپا وبهمن خگستر پالایش پارسان وساپا ورازی فمراد خکاوه سبزوا


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64837443/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند