فیلتر خریدهای قابل توجه ۵ آذر ۱۴۰۱ بورس تهران

خریدهای میلیاردرها: پالایش دتوزیع وساپا درهآور وبانک ددانا فزر تمحرکه

برخی از نمادهای دارای خرید گروهی: خساپا حکشتی ورنا شنفت خگستر ولبهمن خاور آبین

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

برخی از نمادهای دارای فروش گروهی: بپاس شپنا ثمسکن حکشتی خفنر شبندر آپ


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65787737/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

به گزارش خبرنگار بازار، مهم ترین خرید و فروش های گروهی و خریدهای میلیاردی در معاملات امروز بورس تهران به شرح زیر بود:

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

توسط دکتر ژند

دکتر ژند