فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ بورس تهران


به گزارش خبرنگار بازار، مهم ترین خرید و فروش های گروهی و خریدهای میلیاردی در معاملات امروز بورس تهران به شرح زیر بود:

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

خریدهای میلیاردرها: پالایش فاسمین کقزوی خاور شپدیس حکشتی غناب ختوقا خزر فجر شبندر

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

برخی از نمادهای دارای خرید گروهی: پالایش ختوقا شتران شاراک فمراد زاگرس خساپا وبرق

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

برخی از نمادهای دارای فروش گروهی: پالایش ختوقا شتران شاراک فمراد زاگرس خساپا وبرق


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65608481/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند