فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ بورس تهران

برخی از نمادهای دارای خرید گروهی: پالایش ختوقا شتران شاراک فمراد زاگرس خساپا وبرق

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

برخی از نمادهای دارای فروش گروهی: پالایش ختوقا شتران شاراک فمراد زاگرس خساپا وبرق


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65608481/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

فیلتر خریدهای قابل توجه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ بورس تهران

به گزارش خبرنگار بازار، مهم ترین خرید و فروش های گروهی و خریدهای میلیاردی در معاملات امروز بورس تهران به شرح زیر بود:

خریدهای میلیاردرها: پالایش فاسمین کقزوی خاور شپدیس حکشتی غناب ختوقا خزر فجر شبندر

توسط دکتر ژند

دکتر ژند