فوری/ زمان واریز سود سهام عدالت مرحله اول سال 1400 مشخص شدسخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفت: امسال سود سهام عدالت در دو نوبت پرداخت می شود که در نوبت اول 30 هزار میلیارد تومان سود به زودی به حساب سهامداران واریز می شود. – اکبر حیدری در مورد سود عملکرد شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت اظهار کرد: سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 1400 شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت، بیش از 60 هزار میلیارد تومان می شود که دولت (سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی) امسال تصمیم گرفته است این سود در دو مرحله پرداخت شود. وی افزود: در مرحله اول که قرار است تا پایان پاییز پرداخت شود، حدود 50 درصد معادل 30 هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب ذی نفعان و دارندگان سهام واریز می شود. به گفته سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، با پیگیری سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی سود شرکت های سرمایه پذیر که متعلق به سهام عدالت است، وصول شده و در آخرین جلسه شورای عالی بورس مقرر شد نزدیک به نیمی از این مبلغ خارج از عرف و رویه معمول سال های قبل در پاییز پرداخت شود، در حالی که سال های گذشته سودها تجمیع شده و در اواخر سال پرداخت می شد و در برخی از سال ها نیز بخشی از سود به سال بعد موکول می شد.
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65576354/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%2F-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5

توسط دکتر ژند

دکتر ژند