فوری/ تصویب واگذاری سهام عدالت به جاماندگان

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65159077/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%2F-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند