فملی، فخوز و شپنا صدر نشین شدند

منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65291740/%D9%81%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%AE%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%B4%D9%BE%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند