فقط جاماندگان سهام عدالت بخوانند؛ یک فرصت طلایی

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011220001197961216/%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9B-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند