فقط افراد بی تجربه پول های خود را از بورس خارج می کنند| به زودی بازدهی بورس به سایر بازارها می رسد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66767715/%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند