فعال شدن مکانیسم ماشه در بورس

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020208360362684416/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند