فشار رسانه ای جواب داد/ مسیر واگذاری سهام هلدینگ پتروشمی خلیج فارس عوض شد

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65496776/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2F-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%85%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند