فشار رسانه ای جواب داد/ مسیر واگذاری سهام هلدینگ پتروشمی خلیج فارس عوض شدگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس توسط دولت، به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی در سال 1389 تاسیس شد و کمی بعد در سال 1392 پس از مطرح شدن سیاست های اجرای اصل 44 قانون اساسی بخشی از سهام آن از مدیریت مستقیم بخش دولتی به بخش غیر دولتی واگذار گردید. – پالایشگاه تهران قصد داشت به نمایندگی از سهام عدالت بخشی از سهام باقی مانده هلدینگ خلیج فارس متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی ایران را بخرد اما در نهایت سهام این شرکت به صندوق بازنشستگی نفت رسید و حاکمیت صنعت پتروشیمی در دست دولت ماند. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس توسط دولت، به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی در سال 1389 تاسیس شد و کمی بعد در سال 1392 پس از مطرح شدن سیاست های اجرای اصل 44 قانون اساسی بخشی از سهام آن از مدیریت مستقیم بخش دولتی به بخش غیر دولتی واگذار گردید. این شرکت که 40 درصد از صنایع پتروشیمی کشور را در اختیار دارد، با توجه به ترکیب سهامدارنش توسط دولت اداره می شود. سهامداران عمده این شرکت قبل از واگذاری شرکت صنایع پتروشیمی با 18.75 درصد و یک صندلی، صندوق بازنشستگی نفت با 26.3 درصد و دو صندلی، سهام عدالت 24 دررصد و دوصندلی تشکیل شده بودند.
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65496776/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2F-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%85%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند