فروش 65 هزار برگه بیمه سهام یار در 2 روز | مدیر نظارت بر بورس

وی گفت: برنامه دولت و سازمان بورس با اجرای طرح مزبور این هدف را دنبال می کند که از آسیب ها، نوسانات و ریسک های بازار سهام این افراد را بیمه و محافظت کند.

مدیر نظارت بر بورس ها سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: این طرح با هدف حمایت از سهامداران و سرمایه گذاران حقیقی خرد و افراد فعال در بازار سهام با سرمایه نه چندان بالا به مرحله اجرا درآمده است.

صبایی با اشاره به اینکه فروش بیمه سهام در نماد سهام یار طی هفته جاری همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: بر روی کاغذ 9 میلیون و 850 هزار کد حقیقی وجود دارد که دارایی آن ها زیر 100 میلیون تومان است.

مدیر نظارت بر بورس ها سازمان بورس و اوراق بهادار از فروش 65 هزار برگه بیمه سهام یار طی دو روز در بازار سهام خبر داد.

– ، امیرمهدی صبایی صبح امروز(دوشنبه) گفت: طرح بیمه سبد سهام مربوط به سهامدارانی می شود که ارزش سهام و دارایی آنها در چهارم آبان ماه حداکثر 100 میلیون تومان باشد.

مدیر نظارت بر بورس ها سازمان بورس گفت: سهامداران فعال به کسانی گفته می شود که در سال 1401 حداقل 10 میلیون تومان معامله داشته باشند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65638070/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2

مدیر نظارت بر بورس ها سازمان بورس در ادامه با بیان اینکه تعداد سهامداران و سرمایه گذاران حقیقی خرد در بازار سهام کم نیست، افزود: طی دو روز گذشته بیش از 65 هزار برگه بیمه سهام یار به فروش رفته است.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند