فروش چراغ خاموش خودروی شاهین در بورس/ شاهین را چه کسانی خریدند؟

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66237191/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%C2%AB%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%C2%BB%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%2F-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند