فرهنگ سازی؛ موضوع مغفول مانده در بازار سرمایه/ اتفاقات سال 99 دیگر در بورس تکرار نمی شود

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020211704604053504/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%9B-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%2F-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط دکتر ژند

دکتر ژند