فرجام مسکن در نوسان بورس و دلار

اثر متغیرهای سیاسی بر روند بازارها چیست؟ فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در برنامه متراژ این هفته به این سوال پاسخ می دهد و روند بازار مسکن پس از نوسانات اخیر دلار و رشد شاخص بورس را پیش بینی می کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65684412/%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1

در مورد رابطه بازارهای مختلف دارایی که صحبت می شود برخی اعتقاد دارند این بازارها به لحاظ بازدهی دربلندمدت همگرا می شوند اما برخی دیگر می گویند بازارها در کوتاه مدت الزاما این همگرایی را ندارند.

برای مثال پژوهش های دانشگاهی نشان می دهد که افزایش قیمت دلار و رشد شاخص بورس می تواند با کاهش قیمت مسکن همراه باشد. اما آیا در همه دوره ها چنین اتفاقی رخ می دهد؟

توسط دکتر ژند

دکتر ژند