فرار سهامداران از بورس طی این هفته/ ماجرا چیست؟

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64909882/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%2F-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند