فراررسیدن فصل مجامع انرژی تازه ای به بورس تزریق می کند

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020228235731908608/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند