فاصله زیاد قیمت سهام با ارزش دارایی شرکت های بورسی


به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، مهدی صادقی شاهدانی افزود: با در نظر گرفتن متغییرهای مختلف اقتصادی بازار ما ارزنده است، اما اینکه چرا این ارزندگی خود را در شرایط واقعی بازار سرمایه منعکس نمی‌کند به چند عامل بستگی دارد.

وی اضافه کرد:یکی از این عوامل بی ثباتی در سیاست گذاری‌های اقتصادی است که منجر به بی اعتمادی به آینده بنگاه‌های اقتصادی شده است.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت:یکی از رسالت‌های بازر سرمایه، تاثیر گذاری در نظام تامین مالی کشور است، اما بخش عمده تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از سیستم بانکی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه برای افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید تسهیلگری شود افزود: به نظر می‌رسد سختگیری زیادی درمورد تامین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد. هر چند این سختگیری از سویی به نفع بازار سرمایه ما است و از سوی دیگر امکان استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی را به بنگاه‌های اقتصادی نمی‌دهد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65294589/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند