فارس من | مطالبه سهام داران حقیقی برای محافظت از سرمایه خرد


برخی مخاطبان سامانه فارمن، خواستار محافظت از سرمایه خرد خود شدند، در حالی که ذات بازار سرمایه دارای ریک و نوسان است.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت موضوع سهامداران حقیقی نگران پوچ شدن سرمایه خواستار پاسخ مسئولان شدند.

مخاطبان در این پویش نوشتند: تحلیل شاخص، اصلاح و رشد درست.

ولی آیا پوچ شدن سرمایه های سهامداران و خروج پول از بازار را نمی بینید؟ بی اعتمادی به بورس، فرصت رشد اقتصادی، اشتغال و تولید را به نابودی می کشاند.

چرا سهامی که در کف قیمت هستند حمایت نمی شود!؟ چرا دولت در قبال بورس سکوت کرده است و حمایت نمی کند؟ ما سهامداران حقیقی سرمایه هایمان در بازار را پیدا نکرده ایم که شما به ضررمان واکنش نشان نمی دهید؟ بازاری که اکثر سهام آن دولتی است را چرا دولت حمایت نمی کند؟ آیا دولت در ابتدای انتخابات قول حمایت از سهامدار را تبلیغ نکرد.

تا اندک اعتمادی هست و کل پول سهامدار حقیقی از بورس خارج نشده است از بازار حمایت کنید.

به ضرر سهامداران راضی نباشید.

کارشناسان می گویند، حضور در بازار سرمایه به معنای پذیرش ریسک و نوسان است و این دو ذاتی بازار سرمایه هستند، هیچ تضمینی برای سودآوری نیست، اگر سهامدار درست عمل نکند، ممکن است قسمت عمده سرمایه اصلی خود را نیز از دست بدهد، لذا اولا گفته می شود، افراد


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64613197/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86-%26%23124%3B-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2

توسط دکتر ژند

دکتر ژند