عملیات غیر ممکن؛معامله مشتریان خارجی در رینگ بورس کالا

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020317741418594304/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86%D8%9B%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند