عملکرد مهرماه وتوکا بی حاصل بود


به گزارش صدای بورس، شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرد.

براساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰(اصلاحیه) شرکت وتوکا؛ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

وتوکا با سرمایه ثبت شده ۴,۰۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.

شرکت در انتهای مهر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۴,۹۰۹,۴۵۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲۸۴% به مبلغ ۱۸,۸۷۲,۵۰۲ میلیون ریال رسیده است.

عملکرد مهرماه وتوکا بی حاصل بود

منبع:کدال ۳۶۰


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65555037/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند