عملکرد مهرماه وتوکا بی حاصل بود

براساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰(اصلاحیه) شرکت وتوکا؛ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

شرکت در انتهای مهر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۴,۹۰۹,۴۵۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲۸۴% به مبلغ ۱۸,۸۷۲,۵۰۲ میلیون ریال رسیده است.

وتوکا با سرمایه ثبت شده ۴,۰۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.

به گزارش صدای بورس، شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرد.

عملکرد مهرماه وتوکا بی حاصل بود

منبع:کدال ۳۶۰


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65555037/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند