عملکرد خوب ومعادن در بخش معدن و زیرساخت های آن

منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020330991130273792/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%C2%AB%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند