عملکرد بورس در هفته دوم بهمن/ فرار سهامداران از اقتصاد دستوری

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66668950/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2F-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند