علامت احتیاط در بازار سرمایهبا اعلام خبر شروع مجدد مذاکرات بازار سهام پس از شکست چندین حمایت متوالی با حمایت دولتی سبز شد. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64594573/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند