عقب نشینی دولت از عرضه تمام خودروها در بورس کالا

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66815016/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند