عقب ماندگی رشد قیمتی پتروشیمی از فولاد / فاصله 20 درصدی با نرخ ارز سامانه مبادله

منبع خبر: آهن نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020305329225703424/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند