عقب ماندگی بورس در 1402 جبران می شود| مرکز مبادله زمینه ساز رونق سهام های دلاری

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020130901682657280/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%26%23124%3B-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند