عشقی:باید به دنبال راهکارهای تحولی برای کاهش ریسک کارگزاران باشیم

صرف نظر از شرایط فعلی، توسعه بازار و زیرساخت ها هزینه های ثابتی دارد و توسعه لاجرم باید انجام بشود.

در شرایط فعلی و با کاهش ارزش سهام، ریسک نهاد های مالی افزایش پیدا می کند، بنابراین نیاز به مراقبت و توجه بیشتری احساس می شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه ای با اعضای کانون کارگزاران در خصوص چالش های این صنعت، – ” رییس سازمان بورس گفت: در گذشته مصوبات شتاب زده ای منتشر می شد که کل صنعت کارگزاری را تا سال های زیادی درگیر می کرد؛ بنابراین بهتر است که هرچه سریع تر خلاء های موجود شناسایی شود.

از آنجایی که کانون کارگزاران شناخت موشکافانه و عمیق تری به این صنعت دارد، پیشنهاد می شود که ریسک ها را شناسایی و راهکار های خود را در رفع آن ها پیشنهاد کند.

کاهش ارزش معاملات انجام این الزامات را دشوار کرده است و کاهش عایدی ها ارکان بازار و سازمان بورس را نیز مبتلا می کند.

عشقی تشریح کرد: با نزول بازار، صنعت کارگزاری بیش از سایر نهاد های مالی صدمه می بیند و با چالش های جدی تری روبه رو می شود؛ متأسفانه تاکنون این ریسک ها به درستی شناسایی و احصا نشده و ابزار صحیحی برای پیشگیری از وقوع آن بکار گرفته نشده است.

کلید واژه ها: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار – سازمان بورس و اوراق بهادار – رییس سازمان بورس – رییس سازمان – سازمان بورس – کارگزاران – اوراق بهادار – سازمان – زمان – خبرگزاری – اقتصادی – بورس – رییس – صنعت – گزارش – اوراق – کانون – نیاز – ریسک – گروه – کاهش – کارگزاری – مجید – چالش – نیازمند – شناسایی – مصوبات – همفکری – افزایش – همکاری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65438729/%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C%3A%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه کانون کارگزاران باید دغدغه های مشترک را برای تصمیم گیری نهایی جمع بندی و پیشنهاد کند، گفت: برای پشگیری از وقوع ریسک، ایده های مختلفی وجود دارد که از جمله آن می توان به فعال سازی ترید اکانت توسط کارگزاری ها، تقسیم و درجه بندی کارگزاران، ایجاد ضوابط برای عضویت اتاق های پایاپای و… اشاره کرد که هر یک از این موارد نیازمند بررسی است.

وی با بیان اینکه اکنون با روز های دشواری روبه رو هستیم، ابراز کرد: درآمد صنعت کارگزاری از کارمزدهاست و به همین خاطر این صنعت با فشار مضاعفی روبه رو است.

کاهش ارزش معاملات به همه نهاد های بازار فشار آورده، اما باید با مدیریت، این دوره را پشت سر بگذاریم.

عشقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر ریسک های صنعت کارگزاری، بیان کرد: بخشی از ریسک های این صنعت مربوط به نزول بازار سهام می شود و طی دو سال و دو ماه گذشته با این روند کاهشی مواجه بودیم؛ از این رو باید به نحوی ترتیب اثر داده شود که تا حد ممکن این چالش برای تمامی بخش های بازار سرمایه به حداقل برسد.

وی افزود: در حقیقت طی سال های گذشته تنها بحث مدیریت ریسک تسویه اعتباری کارگزاری ها در جهت بهبود فضای این صنعت پیش گرفته شد و تاکنون تفاوتی میان بزرگ ترین و کوچک ترین کارگزار از نظر فرآیندی به وجود نیامده است، که همین مسئله می تواند ریسک صنعت را افزایش بدهد؛ بنابراین باید اقدامات جدی در این خصوص شکل بگیرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه ای با اعضای کانون کارگزاران در خصوص چالش های این صنعت، اظهار کرد: در زمان رکود و ریزش بازار با مسائل و دغدغه های پیچیده تری مواجه می شویم که حل و رفع آن ها نیازمند همفکری و همکاری تمامی ارکان ها است.

وی تصریح کرد: در گذشته مصوبات شتاب زده ای منتشر می شد که کل صنعت را تا سال های زیادی درگیر می کرد؛ بنابراین بهتر است که هرچه سریع تر خلاء های موجود شناسایی بشود و تصمیماتی اجرایی در کانون کارگزاران شکل بگیرد تا به این واسطه کارگزاری ها صدماتی را متحمل نشوند؛ به طور نمونه اجرایی شدن راهکاری همچون ترید اکانت می تواند کل صنعت را متحول می کند.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند