عشقی:ارزش بورس و فرابورس 7 هزار هزار میلیارد تومان استرییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در حال حاضر ارزش بورس و فرابورس 7 هزار هزار میلیارد تومان است؛ یعنی بیش از نقدینگی کل کشور و تقریبا معادل کل GDP کشور. –
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64765339/%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C%3A%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند