عرضه فولاد در بورس بیش از تقاضاست/ بخشنامه کف عرضه را اصلاح کنید

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66011564/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند