عرضه برابر سهام آمریکانا در امارات و عربستان

به گزارش بازار، شرکت رستوران‌های بین‌المللی آمریکانا اعلام کرد تعداد سهام در دسترس بخش سرمایه‌گذاران فردی در امارات متحده عربی در عرضه اولیه عمومی خود را از ۵ درصد به ۱۰ درصد از کل سهام عرضه‌شده افزایش داده است تا مشابه نسبت سرمایه‌گذاران فردی در عربستان سعودی شود.

دوره اشتراک برای عرضه اولیه عمومی تا تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ برای ترانشه افراد و سایر سرمایه گذاران در امارات و پادشاهی عربستان سعودی، از جمله امارات و پادشاهی عربستان سعودی، “قسط نهادی واجد شرایط” ادامه دارد. ” این عرضه از طریق فرآیند عرضه دوگانه و همزمان در بورس اوراق بهادار ابوظبی و بورس اوراق بهادار عربستان سعودی موسوم به “تداول” انجام خواهد شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65705325/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ تغییری در تعداد سهام در دسترس برای بخش سرمایه گذاران انفرادی در پادشاهی عربستان سعودی که ۱۰ درصد از کل سهام عرضه شده را تشکیل می‌دهد، وجود ندارد، در حالی که درصد سهام در دسترس برای بخش موسسات واجد شرایط از ۸۵ درصد به ۸۰ درصد کل سهام عرضه شده تغییر خواهند کرد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند