عرضه اولیه سهام شرکت ملی شیمی کشاورز به روش حراج

منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011240024922978304/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC

توسط دکتر ژند

دکتر ژند