عرضه اولیه جدید فصبا به بورس می آید

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400268751378432/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند