ظرفیت بازار سرمایه برای رشد تولید/ تسهیل در ورود شرکت های جدید؛ زمینه ساز رونق بورس

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020122023086215168/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%2F-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند