طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد


سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران" در جلسه دیروز کمیسیون خبر داد.

– سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران” در جلسه دیروز کمیسیون خبر داد.

، مهدی طغیانی در خصوص جلسه دیروز(سه شنبه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه دیروز در مورد موضوع “طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران” بحث شد که اختلاف میان کمیته بورس کمیسیون، مرکز پژوهش ها، مرکز تحقیقات اسلامی و بازار سرمایه در 3 موضوع “شورای فقهی بورس”، “تناسب جرم و مجازات در بازار سرمایه” و “بحث کانون سرمایه داران خرد” بررسی شد، اما هنوز به جمع بندی نرسیده اند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه همچنان اصلاح قانون بازار سرمایه در کمیسیون جریان دارد و هنوز جمع بندی نهایی نشده است، افزود: موضوع آخر جلسه روز گذشته “بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از صادرات تولیدات شرکت سیمان کردستان” بود که “هلدینگ سیمان غدیر” توضیحات خود را ارائه داد اما همچنان نماینده درخواست کننده تحقیق و تفحص از توضیحات قانع نشده است.

انتهای پیام/
کلید واژه ها: کمیسیون اقتصادی مجلس – قانون بازار اوراق بهادار – سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس – کمیسیون اقتصادی – کمیسیون – سخنگوی کمیسیون اقتصادی – اصلاح قانون – اوراق بهادار – جمهوری اسلامی – بازار – اقتصادی – بازار سرمایه – طرح اصلاح – اصلاح – قانون – سرمایه – اسلامی – اوراق – مجلس – بررسی – مرکز تحقیقات اسلامی – سخنگوی – جمهوری – مرکز تحقیقات – سرمایه داران – مهدی طغیانی – موضوع – بورس – تحقیقات – مجازات


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64793137/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند