ضمانت دانش بنیان ها در انتشار صکوک نوآوری تسهیل می شود |

همچنین بر اساس این تفاهم نامه، تمامی شرکت های معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی، مشمول حداقل 30 درصد تخفیف در کارمزد پذیرش رکن ضامن توسط بانک می شوند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020409153991022592/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C

بر اساس این تفاهم نامه همچنین تضمین های شرکت دانش بنیان در قبال بانک مورد نظر، شامل ضمانت نامه ای معادل با 50 درصد مبلغ اوراق در دست انتشار خواهد بود که صندوق نوآوری به نفع بانک صادر می کند.

این تفاهم نامه به منظور کمک به تامین مالی شرکت های دانش بنیان از طریق بازار سرمایه به امضای طرفین رسیده است.

براساس این تفاهم نامه صندوق نوآوری و شکوفایی پس از شناسایی و ارزیابی شرکت های دانش بنیان متقاضی انتشار صکوک، نسبت به معرفی آن ها به بانک اقدام می کند.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، موضوع این تفاهم نامه برقراری و توسعه تعاملات طرفین در زمینه تسهیل ضمانت شرکت های دانش بنیان در انتشار اوراق صکوک نوآوری است.

تفاهم نامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و یک بانک به منظور تسهیل ضمانت شرکت های دانش بنیان در انتشار صکوک نوآوری در بازار سرمایه منعقد شد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند